Ai livrare gratuită la comenzile peste 169 lei.

L-V: 8-17

INFOCENTER

Regulament concurs părerea ta contează

Editura Gama

Bulevardul Chimiei Nr. 82G, Clădire birouri, Aripa dreaptă, Iasi, Jud. Iasi

Tel: +40 722 611 212

Fax: +40 232 231 776

CAMPANIE 

„Trimite-ne un review pentru produselele achizitionate si castiga un voucher de 10 lei” 

- REGULAMENT DE ORGANIZARE - 

 

1 – ORGANIZATORUL
Campania este organizata de Editura Gama S.R.L. (denumit in continuare “Editura Gama” sau

“Organizator”) cu sediul in Bulevardul Chimiei Nr. 82G, Clădire birouri, Aripa dreaptă, Iasi, Jud Iasi Romania, cod unic de inregistrare RO5786996, numar de inregistrare la Registrul Comertului J22/1421/1994, reprezentata legal de Diana Mocanu, in calitate de Administrator. 

 

2 – DESCRIERE CAMPANIE
2.1 Organizatorul ofera clientilor, persoane fizice, care in perioada 15 martie – 15 iunie 2023 scriu o recenzie pe site-ul www.edituragama.ro pentru un produs achizitionat din magazinele

fizice ale partenerilor sau online, un voucher in valoare de 10 lei („Voucher”). Valoarea Voucherului poate fi utilizata ulterior la cumpararea oricarui alt produs, online pe http://www.edituragama.ro/. Perioada de valabilitate a voucherului este de 15 zile calendaristice de la momentul emiterii. 

2.2 Recenzia trebuie sa respecte conditiile specifice de participare mentionate la Articolul 4 din cadrul acestui regulament. 

2.3 Voucherul va fi emis si transmis participantilor pe adresa de email furnizata la momentul crearii contului de utilizator al site-ului, la 7 zile distanta din momentul aprobarii recenziei. 

 

3 – DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, capacitate deplina de exercitiu care a achizitionat un produs din magazinele fizice ale partenerilor sau online ale Organizatorului Editura Gama. 

3.2. Participantii la prezenta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”). 

3.3. Participantii la prezenta Campanie iau cunostinta de faptul ca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, publicarea recenziilor este conditionata de dovada achizitiei produsului pentru care se doreste a se publica recenzia. In acest sens, participantul se obliga sa respecte prevederile prezentului Regulament si sa puna la dispozitia Organizatorului datele/informatiile necesare pentru a efectua verificarea. 

 

4 - MECANISMUL CAMPANIEI 
Participantul, care a achizitionat un produs din magazinul online al Organizatorului (magazine Editura Gama) sau ale partenerilor si doreste sa participe la campania „ Trimite-ne un review pentru produselele achizitionate si castiga un voucher de 10 lei” va posta o recenzie in sectiunea Review-uri existenta pe pagina produsului achizitionat, respectiv pe site-ul www.edituragama.ro. Recenzia trebuie sa indeplineasca „Regulile Editurii Gama privind recenziile”, disponibile pe http://www.edituragama.ro/termene-si-conditii

Se acorda doar un voucher per client.

 

5 – CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE
5.1. Clientul care a achizitionat un produs din magazinele fizice partenere sau online de pe edituragama.ro si plaseaza recenzia pe pagina produsului achizitionat in perioada mentionata la art. 2.1, trebuie sa detina un cont activ de client Editura Gama pe site-ul pe www.edituragama.ro, precum si dovada achizitiei produsului cu privire la care se doreste a se plasa recenzia. În cazul în care clientul nu deține un cont de client Editura Gama pe site-ul edituragama.ro, își poate crea unul și astfel este eligibil pentru a participa la Campanie. 

5.2. Recenzia trebuie sa fie postata in perioada mentionata la art. 2.1. si sa respecte urmatoarele cerinte: 

-          va respecta in totalitate Regulile Editura Gama privind recenziile, disponibile pe http://www.edituragama.ro/termene-si-conditii  

-          va fi plasata de un client care a achizitionat efectiv produsul pentru care se ofera recenzia 

-          va putea fi plasata daca nr. de telefon asociat comenzii coincide cu nr. de telefon asociat contului de client Editura Gama pe site-ul edituragama.ro

-          va fi obiectiva, privind functionalitatea, eficienta produsului, aspecte ce tin de design si estetica a produsului, modul de ambalare, tipul de servicii accesorii, etc 

-          se va referi la produsul achizitionat (aceeasi marca, acelasi cod de produs) 

5.3.         Participantii la prezenta Campaniei iau la cunostinta de faptul ca recenziile pof fi moderate pentru a se asigura respectarea Regulilor Editura Gama privind recenziile, disponibile pe http://www.edituragama.ro/termene-si-conditii si nu sunt admise comentarii care prezinta un continut considerat jignitor sau calomnios, imoral, vulgar si/sau discriminator ori contrar bunelor moravuri, bunei- credinte sau ordinii publice. 

5.4.         Organizatorul nu va edita sau sterge recenziile negative care respecta Regulile Editura Gama privind recenziile si reprezinta opinia reala a clientului care a achizitionat produsul pentru care plaseaza recenzia. 

5.5.         Fiecare participant poate scrie o singura recenzie pentru un produs cumparat pe durata Campaniei. In cazul in care un participant trimite mai mult de o recenzie, va fi inscris in campanie doar prima recenzie scrisa. 

5.6.         Daca un participant a achizitionat mai multe produse participante la Campanie si scrie cate o recenzie pentru fiecare produs achizitionat, acesta va participa la campanie doar cu prima recenzie scrisa, respectand conditiile mentionate in prezentul regulament. Se acorda doar 1x voucher per client indiferent de numarul de recenzii trimise 

5.7.         Vor fi luate in considerare si, deci, sunt eligibile pentru a participa la prezenta Campanie doar recenziile care sunt postate pe www.edituragama.ro (nu si cele postate pe paginile de social media Editura Gama). Orice alte recenzii postate pe pagina Facebook oficiala a societatii Editura Gama, nu vor fi luate in considerare, nu pot fi inscrise in campanie (nu indeplinesc cerintele de eligibilitate). Clientii care, in urma promovarii prezentei campanii pe Facebook, vor dori sa participle la campanie, vor fi directionati catre site- ul http://www.edituragama.ro

 

5.8.         Întreaga verificare a achiziției nu poate depăși un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data plasării recenziei de către UTILIZATOR. 

6 - CONDITII PRIVIND VOUCHERUL CADOU: 

•    Clientul nu poate primi contravaloarea in bani a voucherului oferit. 

•    Voucherul va fi emis si transmis participantilor pe adresa de email furnizata la momentul crearii contului de utilizator al site-ului, la 7 zile distanta din momentul aprobarii recenziei. 

•    Valabilitatea voucher-ului este de 15 zile calendaristice din momentul emiterii, iar valoarea voucherului se poate folosi la achizitia oricarui alt produs de pe www.edituragama.ro

•    Clientul poate folosi valoarea voucherului o singura data. 

•    Consumul voucherului se poate face pentru o comanda cu valoare egala sau mai mare decat valoarea inscrisa pe card.

•    Nu se da rest in cazul in care clientul nu foloseste toti banii de pe voucherul emis.

•    Voucherul/Vocherele neutilizat/e in 15 zile calendaristice de la data emiterii lor isi pierd valabilitatea. 

•    Vocuherul se poate folosi cumulat cu maximum 1 voucher din alte campanii pentru acelasi produs 

•    In cazul in care produsul achizitionat este returnat, voucher-ul nu se restituie. 

 

7 - DESFASURAREA CAMPANIEI
7.1. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a nu acorda voucherul persoanelor care falsifica procedura de participare si/sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana. 

7.3. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de a participa in Campanie, va atrage anularea dreptului respectivei persoane de a participa la Campanie si nu i se va acorda voucherul aferent.

7.4. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, datorita fraudei, datorita problemelor tehnice, sau din orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corupe sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. Atunci cand Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei, a dificultatilor tehnice sau apar alte situatii de incetare a campaniei inainte de finalul perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial.

 

8 - LIMITAREA RĂSPUNDERII
8.1. Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dumneavoastra la acesta Campanie.

8.2. Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.

8.3. Organizatorul nu este raspunzator pentru situatiile in care clientul nu primeste sau nu poate folosi voucherul primit pe adresa de e-mail asociata contului de client din motive care nu tin de acesta (probleme tehnice ale dispozitivului utilizat de client, lipsa conexiunii la internet, imposibilitatea accesarii contului de client sau a adresei de e-mail etc).

 

9 - LEGISLATIE SI LITIGII
Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

 

10 - ALTERNATIVE ALE PREMIILOR
Clientul nu poate opta pentru primirea contravalorii voucherului in bani sau a altor obiecte si nici nu poate solicita modificari ale caracteristicilor/ valorii voucherului.

 

11 - TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul raspunde pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de voucherele oferite.

 

    12      - REGULAMENTUL CAMPANIE 
Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant) pe pagina dedicata la www.edituragama.ro/regulament-parerea-ta-conteaza 

13 - FORTA MAJORA
Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament. 

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii. 

 

14 - INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate inceta, inainte de perioada mentionata, in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect, precum si atunci cand continuarea Campaniei nu mai este posibila din motive independente de Organizator. 

 

15 - PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR’’). 

Organizatorul actioneaza in calitate de operator in conformitate cu GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament. 

 

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal: 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul consimtamantului obtinut in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR): 

1.                   Organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea voucherelor; 

2.                   transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor vizate); 

3.                   prelucrari automate, inclusiv profilare (consimtamantul persoanelor vizate); 

4.                   plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente

(obligatia legala a Organizatorului); 

5.                   in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Editura Gama in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor; 

6.                   solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea voucherelor; 

7.                   punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului); 

8.                   Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (Obligatia legala a Organizatorului).

Organizatorul nu va prelucra suplimentar date cu caracter personal in scopul emiterii voucherului existent pe bonul fiscal, insa acestea vor fi prelucrate in cazul emiterii facturii fiscale. 

 

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite. 

 

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal: 

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre: 

•                      Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei. 

•                      Alte societati din Grup; 

•                      Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing); 

•                      Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila; 

•                      Furnizorii produselor participante la Campanie; 

•                      Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

Durata de pastrare a datelor: 

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. 

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele castigatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, aceste vor fi pastrate pentru intrega perioada de arhivare conform regulilor financiar- contabile. 

 

 

Drepturile persoanelor vizate: 

Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi: 

1.               Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare; 

2.               Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete. 

3.               Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal: 

•                      Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza; •   Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; 

•                      Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; 

•                      Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante; 

4.               Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica. 

5.               Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii: 

•                      In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite

Operatorului sa verifice exactitatea acestor date; 

•                      In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; 

•                      In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta; 

•                      In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata. 

6. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic. 

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele 1-6, persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact: 

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO) 

Adresa de Corespondenta: Bulevardul Chimiei Nr. 82G, Clădire birouri, Aripa dreaptă, Județ Iași, Iași

E-mail: office@edituragama.ro

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate. 

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro . 

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie. 

 

16 - TEMEIUL LEGAL
Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legile privind protectia persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului. 

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute. 

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale castigatorilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare. 

 

Organizator 

Editura Gama S.R.L.